Vergoedingen & prijzen

Fysiotherapie Medisports Etten-Leur is aangesloten bij elke zorgverzekeraar. Afhankelijk van je pakket worden de behandelingen vergoed. Het kan zijn dat een behandeling maar deels vergoed wordt of juist onbeperkt wanneer je een chronische verwijzing hebt. Omdat de fysiotherapievergoeding per persoon verschillend is, kan de fysiotherapeut dit voor je uitzoeken en je hierover adviseren.

Je kunt zonder verwijzing van de huisarts bij ons terecht.
 

Prijzen

Wanneer je geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebt of wanneer je behandeling niet vergoed wordt, hanteren we per 1 januari 2021 de volgende tarieven:

Omschrijving Prijs Per
Reguliere zitting € 35,00 Zitting
Zitting inclusief toeslag aan huis € 45,00 Zitting
Zitting manuele therapie € 47,00 Zitting
Zitting manuele therapie inclusief toeslag aan huis € 57,00 Zitting
Groepszitting 2 personen € 35,00 Zitting
Groepszitting 3 personen € 29,00 Zitting
Groepszitting 4 personen € 25,00 Zitting
Screening en intake onderzoek fysiotherapie € 44,50 Zitting
Intake en onderzoek na verwijzing € 44,50 Zitting
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 54,50 Zitting
Niet nagekomen afspraak * € 27,00 Zitting
Rapport kort schadeverzekeraar € 86,00 Zitting
Langdurige rapportage fysiotherapie € 86,00 Zitting

* Indien niet 24 uur vooraf afgezegd.