Parkinson

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling.

De Medisports fysiotherapeut richt zich vooral op de volgende punten:

  • Transfers (omrollen in bed, in en uit bed/stoel e.d.)
  • Lichaamshouding
  • Reiken en grijpen
  • Balans
  • Lopen
  • Inactiviteit
  • Vallen

Fysiotherapie Medisport Etten-Leur BV is lid van ParkinsonNet. Dit is het landelijke netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson.

De Medisports fysiotherapeut kijkt, samen met jou, waar de grootste problemen liggen en op basis daarvan wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Fysiotherapie aan huis is ook mogelijk.